วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แจ้งผู้ไปให้รับรองสลิปเงินเดือนและรับรองหัวหน้าการเงิน วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่ไปราชการอบรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถขอหนังสือรับรองได้วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น